Around 1967 - Mainly M/c boxers / 1 Liam Dolan - 2 Edwardo Corletti - 3 Jack Edwards - 4 Sean Dolan - 5 Gerry McBride - 6 Frank Dolan - 7 Tony Barlow - 8 Nat Jacobs - 9 Jeff Ryan - 10 Stan Skinkiss - 11 Des Rea - Johnny Cooke